Information SK

slowakei fahne.jpg

 
 

 

 


 
 

Milí návštevníci!

Srdečne Vás vítame v našej krásnej obci, v Bergu. Pri vstupe, okamžite zacítite, čo robí túto malú agrárnu a vinohradnícku obec tak hodnotnou. Obec leží na úpätí vrchu „Königswarte“, okolo sú vinohrady, lúky a lesy, Panónska nížina a východná strana Hundsheimských vrchov. Už v r. 800 po Kr. prví usadlíci z Bavorska vysoko cenili tunajšiu klímu. Na tomto mieste, odkiaľ videli na Panónsku nížinu, Neziderské jazero až po Schneeberg, položili základy terajšej obce. Tu na pohraničí obyvatelia boli stále skúšaní útrapami bitiek a vojen. Obec bola mnohokrát zničená, ale obyvatelia ju vybudovali znova a znova. Vynikajúce vína južnej strany vrchu vždy spájali ľudí, a aj v dnešných dňoch lákajú návštevníkov do pivnice. Či na bicykli, na koči alebo pešo, naša obec a jej milí obyvatelia Vám ponúknu pekný výlet a nezabudnuteľný pobyt.      


Turistické trasy


Okružná turistická trasa „Königswarte-Hindlerberg“

2½ hod. – zelená značka

Možnosť parkovania v strede obce – informačná tabuľa

Od stredu obce po Hlavnej ceste smerom dole, za reštauráciou Burkhart zabočíme doľava, smerom na Kirchbergweg. Na začiatku tohto značeného chodníka sa nachádzame na chodníku č. 07. Smerom hore sa dostaneme k informačnej tabuli, odkiaľ sa núka výhľad na hraničný prechod a na Bratislavu. Naša trasa nás vedie doľava, prejdeme popri starom skalnatom bunkri a dostaneme sa k horskej kaplnke. Krátko za ňou zabočíme doprava, pôjdeme vedľa vodnej nádrže, kde lúku vystriedajú lesy. Keď už sme zanechali odbočku „K vinohradom“ („Zu den Weinrieden“), čaká nás asi 20 minútová cesta k najvyššiemu bodu vrchu.Tu si môžme vychutnávať peknú lúku, niektoré zriedkavé trávy a kvety,  z výhľadne „Königswarte“, postavenej v roku 2001, nádherný výhľad na Bratislavu, na „Porta Hungarica“, na Dunaj a na lužné lesy Moravy a Dunaja. Milovníci dejín si prídu na svoje pri prehliadke zrúcanín hradu Pottenburg a po ca.1½ hodinovej ceste sa znova vrátite na vrch „Königswarte“. Tí, ktorí sa až sem dostali s deťmi, buď si ich dajú na ramená a pokračujú ďalej, alebo sa vrátia tou istou cestou späť do obce.

Ale nás ostatných vedie zelená značka ďalej, smerom na Hindlerberg, pôjdeme popri „Starom dome“ („Altes Haus“) a naša cesta pokračuje asi 20 minút miestami hore alebo smerom dole až do doliny Hindlerbergu. Cesta vedie medzi vinohradmi a poliami až k vyasfaltovanej ceste, ktorá vedie do obce. Pri vchode do obce zabočiac doprava nás čaká prírodné detské ihrisko, kde si deti prídu na svoje a dospelí si oddýchnu.

A na konci nás čaká pohostenie v niektorej reštaurácií alebo pivničke.

 

Okružná turistická trasa „K vinohradom“

(„Zu den Weinrieden“)

45 min. – žltá značka

Nasledujeme trasu „Königswarte-Hindlerberg“ a pokračujeme ďalej po žltej značke. Naša cesta povedie cez agátový lesík, kde nájdeme zákopy z 1. svetovej vojny. Tu sa núka krásny výhľad na vinohrady južnej strany svahov. Odtiaľto sa dostaneme späť k západnému vstupu do obce, kde je možnosť ochutnať vynikajúce vína tejto oblasti.

 

Okružná turistická trasa „Starý dom“ („Altes Haus“)

1¾ hod. – modrá značka

Popri zelenej značke sa dostaneme na vrch „Königswarte“ a potom sa dáme smerom doľava k „Starému domu“. Naša cesta vedie cez malebný miešaný lesík až k vinohradom a k ovocným sadom. Ďalej pokračujúc sa dostaneme k začiatočnému bodu našej trasy.


Údaje o obci

Plocha: 946 ha, z toho 655,7 ha využité na poľnohospodárske účely,

24,9 ha na vinohrady a 160 ha lesy. (Údaje z r. 2015)

Počet obyvateľov: 1.216 (z toho 854 hlavné bydlisko) - (Údaje z r. 2016)

Nadmorská výška: 154 mnm.


V r. 892 prvý krát spomenuté ako „Pagus ad Pergo”. Dnes je to jedna veľmi pekná poľnohospodárska a vinohradnícka obec. Má krásne lesy a romantické turistické chodníčky. Nablízku leží medzinárodný hraničný prechod do Bratislavy. Z vrchu „Königswarte“ vidieť na Panónsku nížinu. Známa je výborným vínom a priateľskou atmosférou. Ideálne miesto na výlety pre rodiny s deľmi a pre tých, ktorí hľadajú oddych.


„Rímska vínna cesta Carnuntum“

Vinohradnícka oblasť je spojená „Rímskou vínnou cestou Carnuntum“, ktorá vedie popri krásnych vinohradoch na stráňach Hundsheimských vrchov. Popri vínnej ceste nájdeme mnoho pivníc, Vinohradnícke museum a rôzne iné pozoruhodnosti spojené s vinohradníctvom. Výlet cez „Rímsku vínnu cestu Carnuntum” buď autom, mikrobusom alebo bicyklom uzavrie Váš pobyt v krásnej vinohradníckej oblasti  Carnuntum.

 

Studňa troch národov

Ako pevný symbol rakúsko-slovensko-mad’arského pohraničia bola táto studňa v roku 2004 (rozšírenie EU) postavená starostom Georgom Hartlom. Z rodných skál vyrastajúca sklenená studňa symbolizuje nie len vlastenecké cítenie l’udí ku svojej domovine, ale cez tri cestičky smerujúce k stredu má tvorit’ spoločný symbol zjednotenej Európy. Tri stl´py spája sklenená tabul’a ako symbol nového počiatku spoločnosti národov. Sklenené vrstvy budú omývané vodou, symbolizujúcu tok Dunaja ako hraničnej rieky a majú pripomínat’ nielen neustále rastúce priatel’stvo medzi národmi, ale aj jeho krehkost’.

 

Kaplnka

Starý kostol sv. Petra a Pavla v Bergu bol pred r. 1858 obklopený cintorínom a cez 1. svetovú vojnu zničený. V rokoch 1529 a 1683 bol takisto zničený vpádmi Turkov. Nakoniec ho celkom zničil blesk v roku 1773 a už ho neobnovili. V roku 1982 sa na mieste starého kostola postavila kaplnka a kamenný pomník.

 

nigswarte

Raj turistov, vrch „Königswarte“ sa rozprestiera na východných výčnelkoch Hundsheimských vrchov, ale magnetom tejto oblasti je vyhliadková veža a okolitá lúka so vzácnymi a chránenými rastlinami. Z veže vidieť cez dubové lesíky na západe až k Viedenským lesom (Wienerwald), cez výbežky predných Álp s vrchmi Schneeberg a Rax. Na východe vidieť Panónsku nížinu, niekdajšiu „železnú oponu“, ktorá predstavovala bývalú rakúsko – maďarskú hranicu, cez Karpaty až k Neziderskému jazeru (Neusiedler See), cez Národný park lužné lesy Moravy a Dunaja (Nationalpark March-Donauauen) až k zeleninovej záhrade Rakúska - Moravské pole (Marchfeld). Táto vyhliadková veža by mala byť dôležitým uzlovým bodom, ktorý by spájal ľudí z východu a zo západu, ľudí dvoch hlavných miest, Viedne a Bratislavy.


Šport a voľný čas

Tenisové kurty, prírodné detské ihrisko, futbal, basketbal, Inline Skating, turistika, cyklistika, plávanie, rybárenie, jazdenie na konskom povoze, jazdenie na koni, sánkovanie, korčuľovanie, stolný tenis, diskotéka. Golfové ihrisko v Hainburgu, ca. 10 km.


Cykloturistika

Cyklista nájde pred veľkomestom Bratislava, na začiatku Panónskej nížiny alebo po brehu Dunaja vynikajúce možnosti na cykloturistiku. Okružná cyklistická trasa „Hundsheimské vrchy“ („Hundsheimer Berge“) alebo cyklistická trasa popri Dunaji („Donauradweg“) a vyasfaltované poľnohospodárske cesty mimo frekventovaných štátnych ciest lákajú celé rodiny na príjemný výlet na bicykloch.

 

Tenis

Areál Centra voľného času má dva kurty s antukovým povrchom. Za poplatok si môžu zahrať aj nadšenci tenisu, ktorí nie sú členmi klubu. K areálu patrí aj malý klubový dom a lúka na rôzne športové hry.